dinsdag, februari 21, 2006

Bevlogen lerenJSW gaf indertijd een themanummer over "Bevlogen onderwijs" uit. Dat riep zoveel belangstelling op dat er een uitgebreider versie in boekvorm is gepubliceerd.

Het boek plaatst het nieuwe leren in een kader en maakt duidelijk dat het woord "nieuwe" niet terecht is. Al bijna een eeuw kennen we soortgelijke ontwikkelingen. Wat kunnen we daaruit leren? Waarom komen er telkens van die ontwikkelingen? Het boek geeft antwoorden op deze en veel andere vragen.

Veel discussies nemen de historische context niet mee in hun beschouwing. Recentelijk is dat ook het geval bij een discussie in "pedagogische studien"van februari 2006. Daarbij proberen hoogleraren langs de weg van het opnoemen van detailonderzoek hun gelijk aan te tonen. Het verzamelen van onderzoek is belangrijk maar onderwijs functioneert binnen het kader van een totale samenleving, waarin waarden en normen in relatie tot onderzoek naar details van opvoeden en leren een plaats krijgen. Dat alles in het licht van voorafgaande gebeurtenissen.